Udbygningen 2003

  • sika beton foto Bynke Maibøll

 

I 2003 genåbnede Bornholms Kunstmuseum med en  udvidelse på 1000 m2, som man i november 2002 igangsatte med de samme arkitekter som havde tegnet det oprindelige hus. Udvidelsen omfatter to nye udstillingsbygninger, en større administrationsbygning samt ombygning af indgangspartiet.

Med udbygningen fik museet først og fremmest udvidet sine permanente udstillingsrum med over 50 %, hvilket har givet plads til en lang række af værker, der tidligere stod på magasin. Særudstillingsarealerne er blevet forøget med ca. 75 %, hvilket giver mulighed for større og mere uddybende udstillinger. Også på administrationssiden er museet blevet udbygget med endnu bedre kontorfaciliteter, et større værksted og bedre indlastningsforhold