Stor donation fra Villum Fonden

Et stort skridt nærmere realiseringen af det nye museumscenter

  • Bornholms Museumscenter Ny Facade

VILLUM FONDEN har bevilget over 45 mio. kr. til udvidelse af Bornholms Kunstmuseum med fokus på den del af det nye museum, der kommer til at formidle dagslys og lyskunst.

”Med den store bevilling fra VILLUM FONDEN er vi et stort skridt nærmere realiseringen af et nyt, fantastisk museumscenter” siger formanden for Bornholms Museumsforening, Christina Dideriksen.

Tilbygningen til Bornholms Kunstmuseum er tegnet af den amerikanske stjernearkitekt James Carpenter, der bl.a. er kendt for 7 World Trade Center og Fulton Center i New York, Israel Museum i Jerusalem og Gucci Ginza i Tokyo. Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum har gennem flere år samarbejdet med James Carpenter om at udvikle den nye bygning, så den på en gang føjer sig naturligt til den eksisterende bygning og tilpasser sig landskabet, samtidig med at den på helt nye måder indgår som formidlende led i de oplevelser, publikum tilbydes.

Lars Hansen, der er direktør for VILLUM FONDEN, siger: ”Det er vores håb, at vi med denne store bevilling kan medvirke til at skabe et nyt og ikonisk museum, hvor man blandt andet vil kunne opleve lys formidlet på helt unikke måder. Dagslys, kunstlys og lys i det hele taget spiller på så mange måder en afgørende rolle i vores liv, og vi ser frem til at følge projektet”.

Kunstmuseets leder, Lars Kærulf Møller er naturligvis meget begejstret og taknemmelig for den store donation:

”Med bevillingen er vi nu tæt på at kunne sætte gang i processen med byggeriet. Det her er opfyldelsen af en næsten livslang drøm om at få lov til at ’færdiggøre’ bygningen på Helligdommen og få mulighed for at formidle det ene element, lyset, som har været så afgørende for opfattelsen af Bornholm og som har haft betydning for hele det 20. århundredes kunst, samtidig bliver det spændende også at se den kunsthistoriske formidling i et bredere perspektiv.”

Jacob Bjerring-Hansen, leder af Bornholms Museum siger:

”Bornholms Museum har i mange år boet under bygningsmæssige rammer, der både klima- og sikkerhedsmæssigt er helt utilstrækkelige til et moderne museum. Med de bevillinger vi nu har modtaget fra VILLUM FONDEN, Regionskommunen, Sparekassen Bornholms Fond, Brdr. Larsens Legat og Aase og Ejnar Danielsens Fond, har vi nu ca. kr. 90 mio. ud af et samlet budget på ca. kr. 120 mio. og sammen med kunstmuseet kan vi få nye og optimale rammer, samtidig med, at vi fører museumsinstitutionen ind i det 21. århundrede.”

Bevillingen er betinget af, at det samlede projekt opnår fuld finansiering af det totale budget på 120 mio. kr. Museerne er overbeviste om, at de resterende bevillinger findes inden for en overskuelig fremtid og vil nu sætte gang i planprocessen og detailprojekteringen, så man forhåbentlig kan lave licitation og byggestart i begyndelsen af 2017.