Mellemtrin (3-6 klasse)

Med udgangspunkt i museets samling og med fokus på Bornholms kunsthistorie – taler vi om maleriernes udtryk og historie.

Eleverne præsenterers for en mængde faglige begreber, som de kan inddrage i det dialogbaserede forløb om billedernes indhold og form.

Der relateres til elevernes egen viden og iagttagelser – mens vi bevæger os gennem fortid, nutid og fremtid i et kunsthistorisk lys.