Tidligere forløb

  • Foto Bynke Maibøll
  • Photo 7
  • 7

Disse forløb kan ikke bestilles mere.

Workshop for unge med Annesofie Meldgaard .

I forbindelse med vores nye særudstilling OASE, der var en overdådig og frodig parade af malerier og værker af Anne Sofie Meldgaard, var det os en
glæde at kunne udbyde denne eksklusive workshop til unge kunstinteresserede øvede, som uøvede!

Lørdag d. 24/5 kl. 9-17: Omvisning i særudstillingen: Vi introduceres kort for hinanden. Anne Sofie fortæller lidt om workshoppens forløb. Derefter opgaver af praktisk og teoretisk karakter. Der som udgangspunkt 2 opgaver som primært baserer sig på bevidsthed og perception. Formålet er at gøre eleven opmærksom på hvordan vi oplever, hvad vi oplever og hvordan det påvirker os. Der vil løbende under hele forløbet suppleres med individuelle samtaler, i plenum eller samtaler i mindre grupper.

Søndag d. 25/5 kl. 9 -17: Vi arbejder fortsat videre frem til kl.14 hvor der ryddes op og de værker som er blevet til undervejs vælges ud og hænges op på en væg/opslagstavle.
Der gøres klar til fernisering. Formålet er at se på værkerne som forsøg/ kommentarer og ikke nødvendigvis som såkaldte færdige værker. Nogle vil måske skrive tekster og hænge op. Den færdige ophængning vil have karakter af en opslagstavle.
Vi runder evt. af med en lille fernisering for elevens venner og familie.

 

Vilhelm Kyhn og det danske landskab

Indtil d. 30. marts 2014 havde vi fornøjelsen af at vise udstillingen Vilhelm Kyhn og det danske landskab. Udover at være en formidabel samling af Kyhns malerier har udstillingen en spændende digital formidlingsdel og et veludformet skoletjeneste forløb. Dette skoletjeneste forløb vil vi gerne tilbyde skoler på Bornholm ganske gratis for 7-10 klasses elever! Forløbet understøtter følgende faglige mål : dansk, historie, billedkunst og samfundsfag. Vilhelm Kyhn og det danske landskab har flere digitale formidlingsplatforme. Her kan man udforske Kyhns værker, landskabet, perioden og samfundet omkring kunstneren.

 

Det forløb vi tilbød Bornholmske skoler ganske gratis var tredelt:

  • Vi starter med en introduktion til kunstneren Kyhn og en dialogbaseret omvisning med fokus på Vilhelm Kyhns kunst, Guldalderens landskabsmaleri og periodens begreb om national identitet.
  • Herefter er der fri eksperimenteren med udstillingens store digitale Iland-borde. Her kan eleverne via et simpelt klods-system kombinere og komponere elementer og stemninger fra Kyhns malerier. Ligeledes kan de to touchwalls opleves og appen der kan hentes til egen smartphone, kan føre eleverne dybere ind i fornemmelsen af Kyhns univers. Eleverne kan også via appen være med i debatten om national identitet. Hvad er det i dag? (Smartphones udlånes ikke på museet.)
  • Tredje del af forløbet starter med en introduktion til iPad-arbejdet. Derefter går eleverne udendørs udstyret med IPads som udlånes på museet. Her skal eleverne sammen med deres lærer ud i naturen og arbejde praktisk med egne digitale landskabsmalerier. Efterfølgende uploades de producerede malerier og kan siden evalueres i klasselokalet på skolen.