Udskoling (7-10 klasse)

Museets samling danner bagrund for analytiske og kunsthistoriske facts. Disse kobles sammen med elevernes egne erfaringer, iagttagelser og fortolkninger.

I dialog bevæger vi os fra romantikken op til det modernistiske udtryk i kunsten. Der reflekteres og drages paralleller til fx historiske begivenheder, samfundsforhold og værdier.