1930erne : "Linien" på Bornholm

  • Gustaf Munch -Petersen , Panter Og Kvinde , 1934

Gustaf Munch -Petersen , Panter og Kvinde , 1934

 

Gruppen omkring tidsskriftet Linien: Sonja Ferlov, Richard Mortensen, Hans Øllgaard, Gustaf Munch-Petersen og Ejler Bille, søgte i midten af 1930'erne til Gudhjem, som igen i denne  periode fungerede  lidt som en kunstnermagnet. Men da disse kunstnere arbejder i et mere abstrakt formsprog , bl.a. inspireret af surrealismen, afspejles det bornholmske miljø ikke så direkte i deres værker. Begejstringen og det tætte samvær har naturligvis præget arbejdet, men hverken i deres egen kunst eller i det kunstneriske klima på Bornholm, kan der noteres dybere spor.

Richard Mortensens opholdt sig i sine såkaldte Gudhjem-år i et lejet loftsatelier i Holkadalen. Her malede han en række billeder i et rent abstrakt formsprog, der inspireret af surrealismen kobler elementer fra botanik og erotik. Mortensens kunstkammerater logerede andre steder i byen. Flokken samledes med Hans Øllgaard omkring Hjorth-søstrenes keramikværksted i Gudhjem.

Således opholdt Sonja Ferlov(1911-84) sig også i Gudhjem midt i 1930erne indtil hun rejste til Paris i 1936. Hun arbejdede som udgangspunkt som maler, men med Hjorth-søstrenes ler som materiale, begyndte hun at arbejde med skulpturen. Ejler Bille, Richard Mortensen og Sonja Ferlov samlede ”objets trouvés” i og omkring Gudhjem, f.eks. grene, som hos Ferlov fik titlen  Levende Grene.

Anderledes forholder det sig med de næsten samtidige Sigurd Vasegaard(1909-67) og Paul Høm(1905-94). Hos begge malere ses en tydelig påvirkning i retning af det naturskabte mytiske, en art guddommeliggørelse af det nære miljø. Og begge forblev de trofast bundet til Bornholm.