Lars Hansen (1813-1872)

  • Lars Hansen, Malerskolen i Göteborg, 1843
 
Lars Hansen, Malerskolen i Göteborg, 1843
 
Lars Hansen (1813-1872) var på flere måder en fremsynet mand. Bl.a. gik han stærkt ind for udvidede uddannelsestilbud for kvinder. Det var nu nok snarere for egen overlevelses skyld og i forlængelse af en klassisk borgerlig tradition, at han i 1841-43 oprettede en malerskole for kvinder i Göteborg. I denne miljøskildring af Malerskolen i Göteborg indgår bl.a. tre billeder på væggene i atelieret, alle malet af Lars Hansen, et af dem er portrættet af Adam Oehlenschläger. Værkerne er i dag i Bornholms Kunstmuseums eje.