Dato og klokkeslæt

15. maj 19.00–21.00

General-forsamling

Bornholms Museumsforening

Generalforsamling

Bornholms Museumsforening afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 15. maj 2024 kl. 19.00 på Bornholms Museum i Sankt Mortens Gade, Rønne

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Forelæggelse af budget
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse
 • På valg:
 • Rikke Solberg Bruun – modtager genvalg
 • Christian Faurholdt Jeppesen – modtager genvalg
 • Lars Goldschmidt – modtager genvalg
 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilsendes museumsforeningen senest 8 dage før denne. 

Efter generalforsamlingen vil kunstfaglig leder Tine Nygaard og museumsinspektør Lotte Nishanthi Winther fra Bornholms Kunstmuseum præsentere vigtige nyerhvervelser.

Regnskab og budget vil være tilgængelig på museernes hjemmesider og kan hentes i kopi 8 dage før generalforsamlingen på Bornholms Museum.

 

Pbv.

Jørgen Selmer, formand

Sted

Bornholms Museum, Sankt Mortensgade, Rønne