Dato og klokkeslæt

9. maj 19.00–21.00

Generalforsamling

Bornholms Museumsforening afholder ordinær generalforsamling på Bornholms Kunstmuseum tirsdag d. 9. maj kl. 19.00.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:


1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Aflæggelse af museernes reviderede regnskaber
4. Forelæggelse af museernes budgetter
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse:

På valg:
Jørgen Selmer – modtager genvalg
Lene Feldthus Andersen – modtager genvalg
Christina Dideriksen – modtager genvalg
Viki Norman Kert – modtager genvalg

8. Valg af revisor
9. Eventuelt


Finn Ole Sonne Nielsen - chefarkæolog igennem et kvart århundrede - går på pension, men er fortsat tilknyttet museet.
Efter generalforsamlingen fortæller Finn Ole om 5 højdepunkter fra sin karriere. (Varighed 30 minutter)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Museumsforeningen i hænde senest 8 dage før denne.

Regnskab og budget vil være tilgængelig på museernes hjemmeside og kan afhentes i kopi 8 dage før generalforsamlingen på Bornholms Museum og på Bornholms Kunstmuseum.

 

P.b.v.
Jørgen Selmer
Formand

Sted

Bornholms Kunstmuseum, Otto Bruuns Plads 1, 3760 Gudhjem

Pris

Gratis for medlemmer af Bornholms Museumsforening