Dato og klokkeslæt

18. maj 19.00–21.00

Generalforsamling

Bornholms Museumsforening afholder ordinær generalforsamling på Bornholms Kunstmuseum onsdag d. 18. maj kl. 19.00.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Beretning
 • Aflæggelse af museernes reviderede regnskaber
 • Forelæggelse af museernes budgetter
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse:
  • På valg:
  • Rikke Solberg Bruun – modtager genvalg
  • Lars Goldschmidt – modtager genvalg
  • Christian Faurholdt Jeppesen – modtager genvalg
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil direktør Jacob Bjerring-Hansen fortælle om og vise de seneste planer for Bornholms Museumscenter.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Museumsforeningen i hænde senest 8 dage før denne.

Regnskab og budget vil være fremlagt og kan afhentes i kopi 8 dage før generalforsamlingen på Bornholms Museum og på Bornholms Kunstmuseum.

 

P.b.v.

Jørgen Selmer

Formand for Bornholms Museumsforening

Sted

Bornholms Kunstmuseum, Otto Bruuns Plads 1, 3760 Gudhjem